ForsideOm ToveSoloEvalueringerErfaringsopsamlingerPublikationerMaster i evalueringCV
ToveSolo
Forside
Velkommen til min hjemmeside! 

Her kan du læse om forskellige erfaringsopsamlinger og evalueringer, jeg har stået for.

At anspore andre til at stille spørgsmål ved, hvad det er de selv gør - og dermed inspirere til refleksion over egen praksis. Det er den største glæde i mit arbejdsliv. 'Andre' kan være undervisere, pædagoger, ledere, frivillige, kursister -  og min rolle kan være medarbejder, konsulent, kollega, underviser, ekstern evaluator. Det meste har indtil videre handlet om pædagogik og tosprogethed eller om vejledning og integration.

Evaluering er med Evert Vedungs ord '..en aktivitet, der reflekterer over andre aktiviteter for at uddrage viden, som kan være til gavn i fremtidige forbedringer af disse aktiviteter. Læring er al evaluerings mest overordnede pointe.' (Vedung, Evert: 'Evaluering som udvikling', CEPRA-Striben nr. 4, 2009).

I et erfaringsopsamlingsforløb på SOSU C i efteråret 2011 blev følgende formuleret: 'Det, som vi tager for givet, glemmer vi at tale om og tænke over. Men bag det, som vi tager for givet, ligger væsentlige forudsætninger for, at vi gør som vi gør, og dermed også væsentlige nøgler til justering eller videreudvikling af praksis. Der skal stilles spørgsmål også til det, som umiddelbart opleves som banalt, for indlejret i det banale ligger det basale, som må tages til genovervejelse. Og der skal stilles spørgsmål, som afdækker, hvor der er modsætninger mellem, hvad vi gør - og hvad vi siger (og tror) vi gør.'  (Artikel om projekt 'Den mangfoldige klasse', se evt. under Erfaringsopsamlinger).

Disse to citater illustrerer søjlerne i mit virke som evaluator og konsulent og underviser.

Tove Rasmussen

ForsideOm ToveSoloEvalueringerErfaringsopsamlingerPublikationerMaster i evalueringCV